Remont letvi volana

Remont servo pumpi

elektronske pumpe

DEFEKTAŽE KVARA

Uređaj za testiranje elektronskih servo pumpi

Možemo se pohvaliti da od 02.02.2018. posedujemo i uređaj za testiranje elektronskih servo pumpi svih svetskih proizvođača.

Ovaj uređaj nam omogućava da vidimo da li je servis bio uspešan, parametre pumpe i brisanje greški iz memorije pumpi.