Remont letvi volana

Remont servo pumpi

elektronske pumpe

DEFEKTAŽE KVARA

O nama

 

OKTA TECH D.O.O. je preduzeće koje je specijalizovano za remonte  hidrauličnih, elektro hidrauličnih,elektro mehaničkih sistema  za auto-moto industriju. Prateći razvoj novih tehnologija u servisni program uključili smo i remont elektronskih servo pumpi za vozila.

 

Preko 15 godina iskustva, specijalizovani kadar kao i sevis opremljen najmodernijom dijagnostičkom opremom,omogućava nam da odgovorimo svim poslovnim izazovima. Posedujemo i odgovarajući vozni park kojim možemo odgovoriti zahtevima terenskog rada.Poseban akcenat stavljamo na zaštitu životne sredine, koristimo isključivo ekološka sredstva u svim procesima obrade, a otpadne materije odlažemo po ekološkim procesima i standardima. 

Svetovanje | Servis 

 

Naš servis

Naš servis

Servis elektronike

Servis elektronike