Remont letvi volana

Remont servo pumpi

elektronske pumpe

DEFEKTAŽE KVARA

Elektronske servo pumpe

Servo pumpe sa elektro pogonom - elektronske pumpe, ove pumpe imaju sopstveni izvor pogona.Njih pogoni elektro motor koji se napaja preko električnog sistema vozila.

Ono što je specifično za ove servo pumpe je motor bez četkica - osnovna razlika je što su ovi motori bez četkica tako da se njima upravlja preko mikro procesora, pa samim tim i njihov naziv.Ova vrsta motora tj. servo pumpi sa ovakvim pogonom, zastupljena je kod novijih vozila i koristi se u progresivnim servo sistemima.Ovaj sistem omogućava da kada se krećete većom brzinom, motor pumpe smanjuje broj obrtaja i samim tim otežava volan, što daje osećaj sigurnosti i tačnosti upravljanja.