Remont letvi volana

Remont servo pumpi

elektronske pumpe

DEFEKTAŽE KVARA

Letve volana

Letve volana su uređaji koji višestruko pojačavaju silu kojom delujemo na upravljač, a u cilju izvršavanja rada.U ovom slučaju             taj rad se odnosi na savlađivanje trenja koje se javlja između upravljačkih točkova i podloge.Doprinose konfornoj upotrebi vozila. Delimo ih u dve osnovne kategorije:

Servo letve volana - su one letve volana kod kojih se energija potrebna za izvršenje rada dobija putem radnog fluida, tj.servo ulja.

Elektro mehaničke letve volana - one letve volana koje energiju rada potrebnu za izvršenje rada dobiju od elektro motora.Postoji dve grupe ovih letvi volana. Jedina razlika između ove dve grupe je u tome gde se nalazi pogonski sistem ( el. motor) , prateća elektronika potrebna za rad kao i senzori.Kod jedne vrste sve se nalazi na samoj letvi volana, tj. jedinstveni je sklop.Kod druge vrste ceo sistem se nalazi u stubu upravljačkog mehanizma ( ispod upravljača ).Ove letve volana nazivaju i mehaničkim jer u suštini to i jesu, iz razloga što pogonska jedinica nije na njima pa samim tim su manje više iste konstrukcije kao i bilo koja mehanička letva volana.