Remont letvi volana

Remont servo pumpi

elektronske pumpe

DEFEKTAŽE KVARA

Servo pumpe

SERVO PUMPE - VRSTE I PRIMENA

Servo pumpe, su uređaji koji mehaničku energiju koju dobijaju od motora vozila preko remenice ili zupčanika pretvaraju u energiju fluida kojom se obavlja rad, u ovom slučaju pomoću servo letve volana omogućava lakše okretanje volana.Po vrstama mogu biti:

Servo pumpe sa mehaničkim pogonom - preko kaišnika ili zupčanika, energiju dobijaju od motora vozila .

Servo pumpe sa elektro pogonom - razlika između gore navedenih pumpi je u tome što ove pumpe imaju sopstveni izvor pogona.Njih pogoni elektro motor koji se napaja preko električnog sistema vozila.Ova vrsta pumpi ima dve podkategorije:

Klasičan elektro motor - motor koji je sastavljen od kućišta, statora, rotora i nosača četkica.

Motor bez četkica - osnovna razlika je što su ovi motori bez četkica tako da se njima upravlja preko mikro procesora.Ova vrsta motora tj. servo pumpi sa ovakvim pogonom, zastupljena je kod novijih vozila i koristi se u progresivnim servo sistemima.Ovaj sistem omogućava da kada se krećete većom brzinom, motor pumpe smanjuje broj obrtaja i samim tim otežava volan, što daje osećaj sigurnosti i tačnosti upravljanja.