Remont letvi volana

Remont servo pumpi

elektronske pumpe

DEFEKTAŽE KVARA

Defektaza kvara servo letve volana

Sami ili uz pomoć vašeg majstora vrlo brzo možete utvrditi stanje vaših manžetni letve volana, ovakvom proverom možete sprečiti skupe i komplikovane radove koje remont upravljačkog sistema nosi sa sobom.

 

Sami ili uz pomoć vašeg majstora vrlo brzo možete utvrditi stanje vaših manžetni letve volana, ovakvom proverom možete sprečiti skupe i komplikovane radove koje remont upravljačkog sistema nosi sa sobom.

Jedan od najčešćih problema vezanih za servo letve je curenje ulja.Ovaj problem se između ostalog a ne retko javlja i zbog lošeg održavanja vozila. Često se desi da manžetne letve volana budu probijene i da u takozvani suvi prostor uđe voda, a ne retko i nečistoća.U slučaju da je ovo slučaj dolazi do korozije osovine letve volana a samim tim i oštećenja semeringa, Što nosi za posledicu isticanje ulja. Ovaj kvar se ujedno smatra i najtežim jer da bi se otklonio potrebno je osovinu brusiti, polirati i ponovo uraditi sistem vođenja jer se dimenzije obradom menjaju. Pri ovom kvaru postoji i mogućnost da remont uopšte ne može da se uradi ako korozija ošteti nazubljen deo letve.U ovom slučaju može doći do obaranja ivica trapeza zuba, a samim tim se između zuba razvodnika i osovine javlja zazor. Ovaj zazor uzrokuje lupanje letve volana na neravninama. Ako se uzme sve gore navedeno dolazimo do zaključka da redovnom kontrolom vozila možemo sprečiti velike troškove.

Za osnovnu defektažu kvara na servo letvi volana ne morate ići kod majstora već je možete uraditi i sami.Jedan od prvih pokazatelja neispravnosti servo uređaja je taj da se pri prelasku preko neravnina javlja lupkanje.Ovo je slučaj kada dođe do oštećenja čaura koje vode osovinu servo letve.Ovaj kvar je prvi pokazetelj da bi servo letva mogla ubrzo da procuri,što može biti veoma neprijatno i skupo pogotovu ako se desi na putu.Kada u sistemu servo uređaja nedostaje ulje i posle dolivanja to je znak da je procurela servo letva ,pumpa ili da je došlo do defekta creva.Creva možemo isključiti vizuelnim pregledom kao i pumpu jer ako je problem u njima dolazi do direktnog vlaženja i curenja,ostavljanja fleka ispod auta itd.U slučaju da nije u pitanju ni pumpa ni creva ne treba biti stručnjak da bi se zaključilo da je došlo do kvara na servo letvi.Često zbunjuje što nema vidljivog isticanja ulja ali to je zbog toga što se ulje zadržava u manžetnama servo letve.U ovom slučaju pri skidanju manžetni sa servo letve dolazi do isticanja ulja koje tu ne sme da se nalazi i to je potvrda da su semerinzi servo letve penetrirani.U svakom od ovih slučajeva potrebno je izvršiti remont servo letve.

Prednosti samostalne defetaže kvara na servo letvi ili elektro mehaničkoj letvi su višestruke.Pored toga što nemorate odvojiti vreme za odlazak kod majstora, možete preduprediti skupe kvarove.Osnovna prednost je u tome da će vaše vozilo uvek biti bezbedno jer pored ispravnosti kočionog sistema, ispravnost upravljačkog sistem je veoma važna i presudna za vašu bezbednost.