Remont letvi volana

Remont servo pumpi

elektronske pumpe

DEFEKTAŽE KVARA

Defektaža letve volana

 

 

 

Za osnovnu defektažu kvara na servo letvi volana ne morate ići kod majstora već je možete uraditi i sami.Jedan od prvih pokazatelja neispravnosti servo uređaja je taj da se pri prelasku preko neravnina javlja lupkanje.Ovo je slučaj kada dođe do oštećenja čaura koje vode osovinu servo letve.Ovaj kvar je prvi pokazetelj da bi servo letva mogla ubrzo da procuri,što može biti veoma neprijatno i skupo pogotovu ako se desi na putu.Kada u sistemu servo uređaja nedostaje ulje i posle dolivanja to je znak da je procurela servo letva ,pumpa ili da je došlo do defekta creva.Creva možemo isključiti vizuelnim pregledom kao i pumpu jer ako je problem u njima dolazi do direktnog vlaženja i curenja,ostavljanja fleka ispod auta itd.U slučaju da nije u pitanju ništa od navedenog ne treba biti stručnjak da bi se zaključilo da je došlo do kvara na servo letvi.Često zbunjuje što nema vidljivog isticanja ulja ali to je zbog toga što se ulje zadržava u manžetnama servo letve.U ovom slučaju pri skidanju manžetni sa servo letve dolazi do isticanja ulja koje tu ne sme da se nalazi i to je potvrda da su semerinzi servo letve oštećeni.U svakom od ovih slučajeva potrebno je izvršiti remont servo letve.

Jedan od glavnih uzroka kvara na servo letvama je neispravnost manžetne. Usled pucanja manžetni dolazi do korozije osovine, pa samim tim do oštećenja semeringa.

Na ovoj slici možete videti koroziju na osovini letve volana pod mikroskopom.

Na ovoj slici možete videti koroziju na osovini letve volana pod mikroskopom.

Na ovoj slici možete videti oštećenja prouzrokovana korodiralom osovinom letve volana na semeringu.

Na ovoj slici se nalazi usna novog semeringa.

Na ovoj slici možete videti osovinu leteve volana pod mikroskopskim uveličanjem od 300 puta.Ovako izgleda nova osovina letve volana.