Remont letvi volana

Remont servo pumpi

elektronske pumpe

DEFEKTAŽE KVARA

Defektaža elektromehaničkih letvi volana

Za osnovnu defektažu kvara na elektro-mehaničkih letvi volana ne morate ići kod majstora već je možete uraditi i sami.Jedan od prvih pokazatelja neispravnosti  uređaja je taj da se pri prelasku preko neravnina javlja lupkanje.Ovo je slučaj kada dođe do oštećenja čaura koje vode osovinu servo letve.Ovaj kvar je prvi pokazetelj da bi trebalo uraditi remont.Ako vam neradi elektro asistencija a dijagnostika pokaže da je senzorika ispravna ,predlažemo zamenu letve jer je servis elektronskog i motornog dela letve volana neisplativ.