Remont letvi volana

Remont servo pumpi

elektronske pumpe

DEFEKTAŽE KVARA

Elektronske servo pumpe

Servo pumpe sa elektro pogonom - elektronske pumpe, ove pumpe imaju sopstveni izvor pogona.Njih pogoni elektro motor koji se napaja preko električnog sistema vozila.

ono što je specifično za ove servo pumpe je motor bez četkica - osnovna razlika je što su ovi motori bez četkica tako da se njima upravlja preko mikro procesora, pa samim tim i njihov naziv.Ova vrsta motora tj. servo pumpi sa ovakvim pogonom, zastupljena je kod novijih vozila i koristi se u progresivnim servo sistemima.Ovaj sistem omogućava da kada se krećete većom brzinom, motor pumpe smanjuje broj obrtaja i samim tim otežava volan, što daje osećaj sigurnosti i tačnosti upravljanja.

 

Generalni remont servo pumpe podrazumeva kompletnu zamenu svih pripadajućih delova predviđenu originalnim setovima koje koristimo pri remontu. Pri remontu se menjaju sledeći segmenti elektronskih servo pumpi:

Semerinzi - osnovni zaptivni elementi svake servo pumpe.Napravljeni su od NBR materijala - gume, imaju posebna mehanička svojstva i uljno su otporni.

"O" ringovi - gumice, takođe su deo zaptivnog sistema servo pumpi.Proizvode se od NBR materijala i uljno su otporni.

Ležajevi - delovi koji omogućavaju u slučaju servo pumpi okretanje osvine servo pumpe uz minimalno trenje.Mogu biti klasični kuglični ležajevi zatvorenog tipa (gumom radi vodootpornosti) oznake 2 RS ili klizni ležajevi sa uljnim kanalom.

Elektrosnski segmenti - pripadajući delovi blokova napajanja pumpe, kao i upravljački segmenti i sklopovi (procesorskih-kontrolera,otpornika...)

Svaka elektronska servo pumpa  se posle remonta testira na probnom stolu na kome testiramo njene karakteristike posle remonta.Pri testiranju pratimo više parametara: da li je dihtovanje svih segmenata dobro tj. da li sistem negde curi, zazore na osovini pumpe, pritisak i protok koji pumpa ostvaruje.Takođe tokom testa pratimo podatke kao što su amperaža koju pumpa povlači, broj obrtaja , temperatura...Posle testiranja brišu se greške iz eproma pumpe, tako da pumpa posle ugradnje više ne prijavljuje greške.Ako servo pumpa prođe ove rigorozne testove , možemo biti ubeđeni u njenu ispravnost i ona je onda spremna za montažu na vozilo. Na izvedene radove dajemo pisanu garanciju od 6 meseci. Da bi našim klijentima izašli u susret nudimo i mogućnost zamene staro za remontovanu u slučaju težeg oštećenja vaše servo pumpe, ova opcija nije moguća za sve modele vozila. Cena naše usluge varira  zavisi od modela vozila. Posebne povoljnosti nudimo servisima.

 

 

Prednosti elektronskih servo pumpi : jedna od najvećih je u tome što ne koriste direktnu snagu motora već se napajaju preko elektro sistema vozila. Veoma je bitno i to da mogu da rade varijabilno tj. da prilagode pritsak i protok uslovima trenutne situacije.Ovaj sistem naziva se progresivan servo sistem i doprinosi bezbednosti i upravljivosti vozilom pri različitim brzinama,daje utisak preciznosti.

Mane: najveća mana ovih pumpi je visoka cena koja ne retko prelazi i 1000 eura.Skup i komplikovan servis.Ekstremna osetljivost na pad napona.